نوروزتان مبارک

برایت از طلا تختی

مسیری رو به "خوشبختی "

برایت" عمر" نوحی را

"وقار" همچو کوهی را

برایت" صبر "ایوبی

حیاتی مملو از "خوبی"

برایت "شاد" بودن را

فقط " آزاد "بودن را

"صداقت" را

"رفاقت" را

"محبت" را

دعا کردم

* نورزوتان مبارک *

______________

٢٩/١٢/٨٩ نوشت :

شایان من، سه سال و سه ماه و سه روزگیت مبارک پسرم

/ 0 نظر / 13 بازدید