سالروز تولد عشق

۴  سال  گذشت .. از با تو بودن .. از با تو نفس کشیدن .. از با تو خندیدن و با تو شاد بودن .. ۴ سال اززندگی مشترکمون گذشت و من تمام لحظات شادم رو مدیون تو هستم . تو که بهترینی .. اینو جدی جدی جدی میگم .

 یاد اونوقتا میافتم که بهت میگفتم دوستت دارم و تو هم میگفتی من بیشتر .. درسته که حالا خیلی کم بهم میگیم ولی میدونم که عشقم بهت بیشتر از قبله .. بیشتر از همیشه .. بیشتر از دیروز .

دلم میخواد درکنار ثمره عشقمون.. شایان قشنگمون همیشه و همیشه شاد باشی.

و بازم بهت میگم

دوستت دارم عزیزم 

۲۹  شهریور سالگرد ازدواجمونه .. خیلی زود گذشت !

 

من از سرشاریت سرشار میگردم

تو از گلبوته های عشق 

از دشت وسیع شور

از سرشاری احساس می آیی

تو نوری اصل نوری!

سرزمین پهن عشقی

مایه لطف و صفایی

تو هم وزن خدایی!

تو شادابی ...

شمیم  عشق را در دیدگانت مینوازی

تو رودی آب جانبخشی

صفای سرزمین سبز عشقی

تو روحی

جان گلبرگ شقایق ها تویی تو!

تو شاهینی

چه آسان صید کردی مرغ احساس مرا ...

صد آفرین برتو

تو صیادی ...

چه شیرین لحظه هایم را

شکار لحظه های خویش کردی تو !

...

و من ...

اندر کنارت سبز خواهم شد

شکوفا میشوم

دنبال نورت می روم تا عرصه معراج

ای ناجی!

مرا دریاب و دائم در کنارم باش

دائم در کنارم باش

/ 0 نظر / 13 بازدید